Публикация

В’язниця або кастрація: як парламентарі пропонують боротися із педофілами, та що несе у собі законопроект №6607?
Вниз

Окреме місце серед тяжких та особливо тяжких злочинів займають злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, в тому числі і відносно малолітніх осіб, що мають тенденцію до зростання, характеризуються виключною аморальністю та цинічністю.

Такі злочини мають дуже високу суспільну небезпеку і через заподіяння шкоди іншим суспільним відносинам, соціальним і моральним цінностям – нормальному фізичному й психологічному розвитку дітей – майбутнього нашої держави.

У зв’язку із потребою посилення захисту дітей у Верховній Раді України зареєстровано доопрацьований законопроект №6607 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного  реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього)» http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078 який розроблено з метою реалізації положень статті 34 Конвенції про права дитини http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 та статей 1, 5 Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства та вдосконалення правового забезпечення протидії злочинам, що вчиняються проти статевої свободи та недоторканності дітей http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_927.

 

«Закон Меган», як його ще називають, передбачає внесення значущих змін, зокрема, до Кримінального кодексу України, насамперед, щодо посилення відповідальності за такі злочини.

По-перше, передбачається внесення змін до частини 2 статті 63 КК України, відповідно до яких позбавлення волі встановлюватиметься на строк від одного до двадцяти років.

По-друге, пропонується збільшення відповідальності за зґвалтування малолітньої особи, незалежно від її добровільної згоди. Дії ж, передбачені статтями 152, 153 і 156 КК України, вчинені повторно щодо малолітніх будуть тягти за собою безальтернативне довічне позбавлення волі.

 

Чи передбачене звільнення педофілів від подальшого відбування покарання?

Законопроект позбавляє педофілів права на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Натомість, пропонується доповнити КК України статтею 82-1, що передбачає заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру, який може бути застосований після відбуття особою засудженою за вчинення особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього покарання у виді позбавлення волі протягом не менше як десяти років.

Тобто, злочинець, якому судом призначено покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої особи, отримає шанс покинути в’язницю достроково. Після 10 років відбування покарання за результатами експертизи, яка встановлює наявність у засудженого розладу сексуальної переваги (педофілії) та відсутності протипоказань до застосування хімічної кастрації, за наявності згоди засудженого суд прийматиме рішення про заміну частини покарання хімічною кастрацією.

У разі відмови суду у задоволенні клопотання щодо заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру розгляд повторного клопотання з цього самого питання щодо осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не менше п’яти років, може мати місце не раніше як через рік з дня винесення ухвали суду про відмову.

«Закон Меган» розділяє осіб, засуджених за статеві злочини проти дітей, на дві групи: здорові і хворі педофілією. Здорові будуть відбувати покарання згідно з вироком. А хворі педофілією матимуть можливість частину терміну покарання добровільно замінити хімічною кастрацією. Така можливість не поширюватиметься на осіб, засуджених за вчинення особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього до довічного позбавлення волі.

Добровільний захід медичного характеру здійснюватиметься у вигляді хімічної кастрації та полягатиме у введенні особі медичних препаратів, які спричиняють стале зменшення сексуального потягу та активності. Проводитимуть таку маніпуляцію у медичних закладах за місцем проживання чи перебування особи. При цьому, перший курс хімічної кастрації здійснюватиметься безпосередньо за місцем відбуття покарання, та буде розпочатий не пізніше ніж за тиждень до звільнення особи.

 

Що ж таке хімічна кастрація і як вона впливає на організм?

 Хімічна кастрація полягає в призначенні препаратів, що пригнічують функцію чоловічих статевих залоз і, як наслідок, продукцію чоловічих статевих гормонів, щоб придушити статевий потяг. Через певний проміжок часу робота сексуальної функції приходить в норму, тому для хворих на педофілію такі ін’єкції необхідно буде проводити із певною періодичністю (як правило кожні 3-4 місяці).

Для проведення хімічної кастрації застосовуються антиандрогенні препарати, які вводяться до організму людини ін’єкційно або перорально. У результаті введення замінників гормону тестостерону, в організмі практично повністю зупиняється вироблення власних гормонів і, відповідно, відбувається зниження сексуальної функції. Саме через здатність процедури «хімічної кастрації» пригнічувати статеву функцію та статевий потяг в окремих країнах цей захід застосовується з метою запобігання вчинення статевих злочинів особами, що відбули покарання за такі злочини, та мав місце рецидив злочинів.

Так, у вересні 2009 року Польський Сейм ввів хімічну кастрацію. Вона стала примусовою для педофілів, які зґвалтували дітей молодше 15 років.

У деяких штатах США добровільна або примусова хімічна кастрація застосовується як покарання за злочини сексуального характеру.

У Чехії ґвалтівників каструють хірургічно. Операція є добровільною, але відмова від неї позбавляє можливості виходу на волю.

За даними Великої Британії дія урядової програми щодо надання засудженим особам (педофілам) препаратів, які пригнічують лібідо та сексуальну активність скоротила рецидиви статевих злочинів з 40 % до 5 %, а у Німеччині з 80 % до 3 %.

Законопроект передбачає також створення Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього – це електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої особи.

Передбачається, що держателем даного реєстру має бути Міністерство внутрішніх справ України. Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи органів внутрішніх справ та Державного бюро розслідувань.

Право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи в Єдиному реєстрі злочинців засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої особи у зв’язку із прийняттям її на роботу матимуть керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов’язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру. Наприклад, керівники дитячих таборів, санаторіїв тощо. Таке право пов’язане із тим, що осіб, які влаштовуватимуться на роботу в дитячі заклади зможуть перевіряти за цим реєстром.

На підставі вищевикладеного виникає набагато більше питань, аніж відповідей щодо доцільності впровадження хімічної кастрації.

 

Чи буде дієвим цей захід?

Однозначно відповісти неможливо, так само, як і неможливо однозначно стверджувати про дієвість будь-якого виду покарання чи, скажімо, звільнення від відбування покарання.

По-перше, як стверджують спеціалісти, застосування препаратів «хімічної кастрації» має безліч побічних ефектів, тому їх використання не набуде широкого поширення.

По-друге, основним негативним моментом цього заходу є те, що він діє лише тимчасово, та не вирішує проблему психіки, що спричиняє девіантну статеву поведінку і не дає гарантій того, що розлади сексуальної переваги (педофілія, зокрема) не знайдуть свій прояв в іншій агресивній поведінці особи.

По-третє, чи не буде особа у подальшому ухилятися від призначеного курсу хімічної кастрації?

 

Щодо відповідальності за ухилення від хімічної кастрації.

Законопроект №6607 передбачає, що ухилення особою, яка страждає розладом сексуальної переваги (педофілією), від застосування до неї добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації може потягти за собою покарання у виді арешту на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до двох років.

Невирішеним у законопроекті залишається і питання про те, скільки часу потрібно буде застосовувати до особи відповідні препарати?

Чи не будуть порушуватися конституційні права злочинця, до якого ці заходи будуть застосовуватися?

Хоча дискусії із цього приводу серед юристів тривають, можна із значною долею впевненості стверджувати, що з точки зору теорії нововведення не порушує прав, а навпаки — надає право вибору засудженому, адже хімічна кастрація буде добровільною, а не примусовою, як це пропонувалось окремими народними обранцями та як це практикують, наприклад, у Сполучених Штатах Америки.

Потрібно пам’ятати і про приписи Конвенції про права людини та біомедицину http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_334, відповідно до статті 5 якої «медичне втручання може здійснюватися лише після того, як заінтересована особа, будучи поінформованою, дасть на це свою добровільну згоду» та статті 7 вказаної Конвенції «Особа, яка страждає серйозними психічними розладами, може бути піддана без її згоди медичному втручанню, яке спрямоване на лікування такого розладу лише в тому випадку, якщо відсутність такого лікування може нанести серйозну шкоду її здоров’ю, і за умови дотримання передбачених законом умов захисту, включаючи процедури нагляду, контролю та подання апеляцій», яка, як бачимо, на міжнародному рівні дозволяє навіть примусову кастрацію.

Нагадаємо, що нововведення торкнуться лише педофілів і до Реєстру вноситимуться лише відомості щодо таких злочинців, оминаючи ґвалтівників повнолітніх осіб.

І, наостанок, про дієвість нововведень, основним завданням яких є надання відповідної медичної допомоги особам, що страждають педофілією, а також створення умов для запобігання вчиненню ними повторних злочинів, можна буде говорити лише на прикладі конкретних випадків та осіб, до яких застосовуватиметься такий добровільний захід медичного характеру як хімічна кастрація.

 

Авторські права на дану статтю належать Адвокатському бюро «Дмитра Ципліцького» та охороняються законом. Повне чи часткове копіювання матеріалів даної статті без посилання на першоджерело забороняється.

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ СЕТЯХ
РЕКОМЕНДОВАНО К ПРОЧТЕНИЮ
СЕКС ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ

СЕКС ЗА РОЗКЛАДОМ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ   Світові тенденції розвитку кримінального законодавства про відповідальність за статеві злочини полягають як у послідовній його лібералізації (проявляється, зокрема, у декриміналізації перелюбства, зваблювання, добровільного мужолозтва) та усуненні гендерної нерівності, так і в посиленні кримінально-правової охорони дітей від різних форм сексуального насильства і сексуальної експлуатації. Так і вітчизняне законодавство не […]

Повернення незаконно вивезених з України дітей

Адвокатам бюро вдалося вирішити дуже цікавий та неординарний «кейс» — повернення батьку його незаконно вивезених за кордон дітей. Внаслідок професійних дій адвокат АБ «Дмитра Ципліцького» Харченко Костянтин домігся отримання рішення суду м. Марсель, Франція, яким матір дітей було зобов’язано повернути незаконно вивезених дітей їх батькові за місцем його проживання. Подробиці процесу — читайте у перекладі […]

Рейдерству СТОП! або «Нотаріус — сам собі режисер»

Україна згідно Індексу Глобальної Конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за показником захист «права власності» займає критично низьке 131-е місце серед 138 проаналізованих країн. І як би не було прикро, з кожним роком розгул рейдерства набирає все більших обертів. Більше того, доводиться констатувати, що порушники діють настільки оперативно і злагоджено, що захист від рейдерства шляхом залучення правоохоронних […]

НОВОВВЕДЕННЯ У ПИТАННІ АЛІМЕНТІВ: ТЕРПІТИ НЕ МОЖНА КАРАТИ!

Кожна дитинка від першого подиху потребує турботи, належного догляду, забезпечення та виховання, а батьки або особи, які їх замінюють, повинні створити такі умови, які будуть достатніми для фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку дитини. Однією з найбільш нагальних проблем у сфері захисту прав дітей є проблема належного матеріального забезпечення. Найбільш гостро вона стоїть […]